تاريخ : | | نویسنده : hajahmad

عيد سعيد فطر,عید فطر,اعمال عید فطر,

ماه مبارك رمضان يك وحدت جمعي دارد ؛ گذشته از اينكه هر روز تكليف جدا و مستقل دارد و روزه گرفتن اش لازم است ، مجموع اين ماه يك وحدت خاصّ دارد كه قرآن كريم از او اينچنين ياد كرده است : مَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمْهُ (1). كسي كه در ماه مبارك رمضان شاهد و حاضر بود و مسافر بود ، اين شهر را ، اين ماه را روزه بگيرد . لذا وظائف خاصّي براي شب هاست ؛ دستورهاي مخصوصي براي روزهاست ؛ اين وحدت جمعي ماه مبارك رمضان با فرارسيدن اوّل شوّال ، فطر او فرا مي رسد .

بنابراين همانطوري كه هر روز پايانش افطار است ، اين ماه هم پايانش افطار است و روز عيد فطر افطار اين ماه است ؛ اين مطلب اوّل .

مطلب دوّم آن است كه اين روز را خداي سبحان عيد رسمي مؤمنين قرار داد . از دعاي نوراني امام سجاد در وداع ماه مبارك رمضان بر مي آيد ، چنين كه در دعاهاي قنوت نماز عيد فطر هم بر مي آيد كه خداوند اين روز را عيد قرار داد ؛ كه جَعَلتَهُ لِلمُسلِمينَ عِيداً (2)، لِلمُؤمِنينَ عِيداً (3).

مطلب بعدي آن است كه عيد به معناي نشاط و سرور نيست ! چون سُروراً عطف بر عيد شده است و جداي از اوست . در صحيفة سجاديّه دارد عِيداً وَ سُروراً ؛ اين عيد گرچه با (يا) استعمال شده است ، ولي اصل اش (واو) اي است نه يائي ! شايد يائي هم اصلاً نباشد ! اين عادَ يَعُودُوا است ؛ كه معاد هم از همين لغت است ، و مُعيد بودن خداي سبحان هم از همين لغت است . كه عيد از عُود و رجوع مجدّد است . خداي سبحان نام مباركي دارد به نام مبداء و مُبدع و نام مبارك ديگرش مُعيد است كه او بر مي گرداند . يوم عيد يوم رجوع إلَي الله است .

لذا دستورهائي كه مربوط به خطبه ها و سخنان امام نماز عيد هست ، اين است كه : شما وقتي از منزل هايتان بيرون مي رويد به طرف مصلّي ، آن حالت زنده شدن از قبر را در نظر بگيريد كه يك ترسيمي از معاد است . منتها خداي سبحان اگر بخواهد به صورت مُعيد تجلّي تامّ داشته باشد ، جريان معاد پيش مي آيد ؛ و اگر گوشه اي از آن نام تجلّي بكند ، « عيد فطر » ظهور مي كند . اين عود و رجوع بنده است به طرف خداي سبحان.

كساني كه روزة اين ماه را گرفتند و توفيق انجام وظيفه داشتند ، بر مي گردند ، جائزة خود را از خداي سبحان دريافت مي كنند . لذا شب عيد فطر و روز عيد فطر به عنوان « لِيلَهُ الجَوائِز » يا « يُومُ الجَوائِز » هست كه اگر گفته شده است :

روز عيد است و من مانده در اين تدبيرم

كه دهم حاصل سي روزه و ساغر گيرم

همين است كه انسان بر مي گردد به طرف خداي سبحان ، پاداش اش را دريافت مي كند .

مطلب بعدي آن است كه : كساني كه به وظائف اين ماه پر فيض موفّق شدند و عمل كردند ، آنها كه خُوفاً مِنَ النّار روزه گرفتند ، يا شب هاي اين ماه را زنده نگه داشتند ، جائزه اي كه از فرشتگان الهي دريافت مي كنند ، نجات از نار است .

آنهائي كه براي رسيدن به بهشت وظائف ماه مبارك رمضان را انجام دادند ، جائزه اي كه از فرشتگان رحمت دريافت مي كنند ، وصول به بهشت است . إن شآءَ الله اين جائزه را حفظ مي كنند !

و آنهائي كه شُوقاً إلَي الله ، حُبّاً لله ، شُكراً لله عبادت كردند ، عُودشان به طرف خود خداي سبحان است و جائزه را از دست بي دستي خداي سبحان دريافت مي كنند و آن هم محبوبيّت است و كرامت ، كه مقام شامخ محبّت را به آنها عطاء مي كند ؛ وقتي محبوب الهي شدند ، هم از گزند دوزخ مصون اند ، هم از فيض و فُوز بهشت طرفي مي بندند . بنابراين سه گروه به خدا بر مي گردند ؛ هر گروه جائزة خاصّ خودشان را هم دريافت مي كنند .

و در قرآن كريم فرمود : ما اين يك ماه را كه وحدت جمعي دارد بر شما لازم كرديم كه روزه بگيريد ؛ لِتُكمِلُوا العِدَّه وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلي مَا هَداكُمْ (4). شما بايد اين سي روز را به كمال برسانيد ، اين ماه را به كمال برسانيد ، و بعد خدا را تكبير بگوئيد ؛ بگوئيد خدا اَكبَرِ مِنْ كُلِّ شِيء(5) يا اَكبَرِ مِنْ أنْ يُوصَفْ (6) است كه شما را هدايت كرده است . لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلي مَا هَداكُمْ .

لذا وظيفه آن است كه بعد از نماز مغرب و نماز عشاء و نماز صبح و نماز عيد فطر اين تكبير اَللهُ اَكبَرُ عَلي مَا هَدانا (7) را انسان بازگو كند . لِتُكمِلُوا العِدَّهَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلي مَا هَداكُمْ . خدا را انسان به بزرگي ياد كند كه او را هدايت كرده است . معلوم مي شود يكي از بهترين و بارزترين مصاديق هدايت ، همين اين دستور روزه گرفتن است و انجام وظائف شبهاي اين ماه پر بركت !

و شايد در نوبت هاي قبل هم به عرضتان رسيد كه هم در دعاهاي ما آمده ، هم در روايات ما آمده كه : ماه مبارك رمضان قُرَّهُ الشُّهُور و رأسُ السَّنَه (8) است . آغاز سال براي سالكان صالح ماه مبارك رمضان است . كسي كه اهل سير و سلوك است ، ذخيرة يك ساله را از ماه مبارك رمضان فراهم مي كند . هم مشكل ماه مبارك رمضان را تأمين مي كند ، هم مشكل يازده ماه ديگر را !

بنابراين بايد جائزه اي كه در شب و روز عيد فطر مي گيريم ، آنقدر قوي و زياد باشد كه بتواند مشكل يازده ماه ديگر ما را هم حل كند ؛ كه إن شآءَ الله اميدواريم اينچنين باشد . جوائز الهي اين است ! وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلي مَا هَداكُمْ .

مطلب بعدي آن است كه بيشترين دعا را در بين اين چهارده معصوم (عليهم الصَّلاه و عليهم السَّلام) ، وجود مبارك امام سجاد دارد. حالا يا از ائمة ديگر جمع آوري نشده ، يا جمع آوري شده بود و به ما نرسيد ، يا اصلاً آنها اين تجلّي دعا را واگذار كرده بودند به وجود مبارك امام سجاد ! شما ببينيد دعاهائي كه وجود مبارك امام باقر (سلام الله عليه) در مراسم عيد فطر دارند ، همان هائي است كه امام سجاد فرمود ؛ وقتي مي خواستند براي نماز عيد فطر خارج بشوند ، همان دعائي را مي خواندند كه امام سجاد دارد !

وجود مبارك امام سجاد در بخش وداع ماه مبارك رمضان به خدا عرض مي كند : خدايا ! ما الآن تقريباً داريم مصيبت مي بينيم كه عزيزترين دوست ما از ما رخت بر مي گردد ، هجرت مي كند ؛ وَاجبُر مُصيبَتَنَا فِي شَهرِنا (9). خوب ما با اين ماه مأنوس شديم ، اين ماه ما را حفظ كرده است ؛ حصن حصين اي بود . مجاري ادراكي ما و تحريكي ما در اين شهر طهور و تَمحيص به طهارت و پاكيزگي راه يافته است و الآن داريم اين دوست عزيز را از دست مي دهيم . شما در روز عيد فطر اين مصيبت مان را جبران بكنيد . جائزه اي عطا بكنيد كه اين مصيبت ما تسلّي پيدا كند . وَاجْبُر مُصيبَتَنَا فِي شَهرِنا ، آن را در روز عيد فطر بكنيد .

اين گونه از لطائف نيايش كه در دعاهاي امام سجاد (سلام الله عليه) هست ، در ادعية ائمة بعدي هم ظهور كرده ؛ امام باقر (سلام الله عليه) هم همين را دارد .

مطلب مهمي كه وظيفة همة ما در همة مراحل ، مخصوصاً در اين عيدهاست ، اين است كه دعا براي وجود مبارك ولي عصر و استقرار حكومت مهدوي با كرامت و عزّت از خدا بخواهيم ! چون در همين اين دعاهاي امام سجاد آمده است كه خدايا ! شما عيد فطر را روزي قرار دادي كه امّت اسلامي كنار هم جمع مي شوند . و مُهتشد اينهاست ، مجمع اينهاست . و براي اينها آن نشاط را هم فراهم بكنيد . نشاط امّت اسلامي در استقرار عدل است . لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسط(10) است . اگر إن شآءَ الله فقر و فساد و تبعيض رخت بر مي بندد ، جامعة اسلامي لبخندي بر لبانش مي نشيند .

وجود مبارك امام باقر وقتي براي نماز عيد فطر بيرون مي آمدند ، از منزل خارج مي شدند ، دعاهائي كه مربوط به امام زمان است ، داشتند ؛ كه خدايا ! اَللّهُمَّ إنّا نَرغَبُ إلَيكَ فِي دُولَهٍ كَريمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الإسلامَ وَ اَهلَه (11). چنين كه خود وجود مبارك ولي عصر هم اين دعاها را دارد .

دعاي ديگري مربوط به وجود مبارك امام زمان (أرواحنا فداه) است كه آن حضرت در روز عيد فطر ، بعد از نماز صبح با اين جلال و شكوه به لقاي خدا مي رفت ! بالأخره انسان بايد جائزه را از دست خداي سبحان دريافت كند ، ترقّي كند و بگيرد .

دعاي نوراني امام مهدي موجود موعود (عليه أفضلُ صلواتِ المُصلّين) بعد از نماز صبح روز عيد فطر اين است ؛ عرض مي كند : خدايا ! من مي خواهم به حضور شما بار يابم . امّا با جلال و شكوه مي آيم كه محفوظ بمانم . اَللّهُمَّ إنّي اَتَوَجَّهُ إلِيكَ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّ اللهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) اَمامِي وَ بِعَلِيّ‌ِ (عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام) عَنْ يَمينِي وَ خَلفِي وَ بِاَئِمَّتِي عَنْ يَسارِيْ اَستَتِرُوا بِهِمْ مِنْ عَذابِكْ (12). خدايا ! ما با اين جلال و شكوه به حضور تو بار مي يابم كه از قهر و غضب ات نجات پيدا كنم . اينها تعليم ماست . يعني من طرزي حركت مي كنم كه وجود مبارك پيغمبر (صلّ الله عليه و سلّم) جلوي من باشد . و علي بن أبيطالب طرف راست و پشت سر مرا حفظ كند . و ائمة ديگر طرف چپ مرا حفظ بكنند . من مُحاط و محفوف به نبوّت و رسالت و ولايت و امامت باشم . من در اين مجمع و اين مجموعه به حضور تو بار مي يابم ، به وسيلة اينها از قهر تو نجات پيدا كنم .

اين تعليم ماست كه ما چگونه به ذات أقدس إله عرض حاجت كنيم ، به كي متوسّل بشويم ، كي را شفيع قرار بدهيم و از نبوّت آنها ، از رسالت آنها ، از ولايت آنها ، از امامت آنها ، از عصمت آنها ، از حجّت بالغه بودن آنها مدد بگيريم . خود وجود مبارك ولي عصر خود را محفوف به اينها مي داند .

ما هم اينچنين به خداي سبحان عرض بكنيم : پروردگارا ! امّت اسلامي پشت سر پيامبر اكرم (عليه و علي آله آلاف التحيّه والكرم) در حالي كه محفوف به امامت و ولايت است ، در پناه اينها به تو پناهنده مي شود . اينها امام ما و اَمام ما هستند در دنيا و برزخ و قيامت ، در عيد فطر ، در گرفتن جائزه ؛

كه إن شآءَ الله اميدواريم اعمال و عبادات همگان به احسن وجه مقبول باشد ! و خداي سبحان آن دولت كريمه اي را كه امام باقر مسئلت كرده است و همگان خواهان آنيم ، نصيب ما بفرمايد ! و اين نظام اسلامي را به نظام ولي عصر (أرواحنا فداه) متّصل بفرمايد ! اَللّهُمَّ إنّا نَرغَبُ إلِيكَ فِي دُولَهٍ كَريمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الإسلامَ وَ اَهلَه وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَ اَهلَه وَ تَجعَلُنَا فِيها مِمَّنْ تَنتَصِرُ لِدينِكَ وَ لا تَستَبدِلْ بِنَا غِيرَنا .

پي نوشت :

(1) سورة بقره / آية 185

(2) من لا يحضره الفقيه / جلد 1 / صفحة 513 / بابُ صَلاهُ العيدين

(3) صحيفة سجاديّه / دعاي 45 / قسمت 52 ـ وَ كانَ دُعائُهُ (ع) فِي وِداعِ شَهرِ رَمَضان ؛ اَلَّذِي جَعَلتَهُ لِلمُؤمِنينَ عِيداً وَ سُروراً

(4) سورة بقره / آية 185

(5) كافي / جلد 1 / صفحة 118 / بابُ مَعاني الأسماء وَاشتِقاقِها

(6) مستدرك الوسائل / جلد 5 / صفحة 328 / بابُ كَراهَه أنْ يُقال اَللهُ اَكبَرُ مِنْ كُلِّ شِيء ، بَلْ يُقالُ مِنْ أنْ يُوصَف

(7) كافي / جلد 4 / صفحة 166 / بابُ التَّكبيرِ لِيلَهِ الفِطر وَ يُومِه

(8) تهذيب الأحكام / جلد 4 / صفحة 333 / بابُ الزِّيادات

(9) صحيفة سجاديّه / دعاي 45 / قسمت 48 ـ وَ كانَ دُعائُهُ (ع) فِي وِداعِ شَهرِ رَمضان

(10) سورة حديد / آية 25

(11) بحار الأنوار / جلد 88 / صفحة 6 / باب 2 ـ اَدعيهُ عِيدِ الفِطر وَ زَوائِدُ الآداب

(12) تهذيب الأحكام / جلد 3 / صفحة 140 / بابُ صَلاهِ العيدين

 

نویسنده : آيت الله جوادي آملي

منبع:iec-md.orgادامه مطلب

پرنده ها از جمله بزرگترین گونه های جانواران هستند و انواع مختلف آن ها را ما همه روزه می بینیم. پرندگان همیشه مایه شگفتی بوده اند و رکوردهایی را نیز به نام خودشان به ثبت رسانده اند.
به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به تعدادی از رکوردهایی که توسط پرندگان به ثبت رسیده است و آن ها را بررسی می کنیم.

پرنده های رکورد دار , پرنده,  خواندنی , اخبار گوناگون

بلندترین پرواز
رکورد بلندترین پرواز از نظر ارتفاع در اختیار کرکس است. این پرنده می تواند بسیار اوج بگیرد و گاهی اوقات به اندازه 11 هزار متر از زمین فاصله می گیرد. یک بار یکی از این پرنده ها با یک هواپیما در ارتفاع 11هزار و 274 متری برخورد کرد.

پرنده های رکورد دار , پرنده,  خواندنی , اخبار گوناگون

بیشترین شتاب
رکورد بیشترین شتابی که یک موجود زنده می تواند بگیرد در دست پرندگان است. این رکورد در اختیار دارکوب کله قرمز است. سر این پرنده در هنگامی که در حال سوراخ کردن درخت است می تواند به شتاب 10 گاوس برسد.

پرنده های رکورد دار , پرنده,  خواندنی , اخبار گوناگون

بهترین حافظه
در میان پرندگان هستند آن هایی که می توانند سخن بگوییند و یا اینکه کارهای خاصی را انجام دهند. در میان موجودات زنده بعد از انسان طوطی خاکستری و کاسکو بهترین موجوداتی هستند که می توانند صحبت کنند. گاهی اوقات دامنه لغات این پرندگان به 800 کلمه نیز می رسد.

پرنده های رکورد دار , پرنده,  خواندنی , اخبار گوناگون

سریع ترین پرواز
انسان ها از جمله موجودات زنده ای هستند که می توانند با سرعت های بسیار زیاد پرواز کنند اما در میان پرندگان نیز هستند گونه هایی که سرعت های سر سام آوری دارند. " قوش " سریع ترین پرنده ای  است که تا به حال دیده شده است. این پرنده می تواند به سرعت 200 کیلومتر بر ساعت برسد و البته گاهی اوقات سرعت آن به 300 کیلومتر بر ساعت نیز می رسد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوانادامه مطلب

هاروارد, استنفورد

تنها با يك كليك دانشجوي دانشگاه هاروارد شويد

تعداد زياد واحدها و دروس ارائه شده آن لاين و آموزش از راه دور دانشگاه‌هاي برتر آمريكا منجر به تغيير مفهوم ذهني آموزش عالي شده است.

به گزارش ایسنا از نيوزسنتر، دانشگاه‌هاي عالي آمريكا و جهان نظير هاروارد و استنفورد ميليون‌ها دلار هزينه صرف اين روش كرده‌اند تا همه مردم در اقصي نقاط جهان به واحدها و دروس اين دانشگاه دسترسي داشته باشند.

در دانشگاه استنفورد 2 پروفسور دانشگاه صفحه يادگيري مجازي را تاسيس كردند كه اين امكان را ايجاد كرده تا تمام افراد فقط با دسترسي به اينترنت بتوانند واحدها و دروس اين دانشگاه را انتخاب كرده و آموزش ببينند.

دانشگاه ماساچوست نيز با همكاري دانشگاه هاروارد با ايجاد مركز آموزش آن لاين 60 ميليون دلاري وارد عرصه فناوري در آموزش شده است. اين طرح شامل ارائه دروس ويدئويي، آزمايشگاه‌هاي آن لاين و جلسات سوال و پاسخ با اساتيد و مشاوره‌هاي تحصيلي مي‌باشد.

اين طرح به منظور ايجاد يك بدنه جهاني دانشجويان است و ارائه خدمات آموزشي كيفيت بالا براي دانشجويان مي‌باشد...../ايسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : hajahmad

دوبلور نقش «گوریل انگوری» در این سریال که صادق ماهرو بود بعد از مدتها نوروز امسال به تهران آمد.

بسیاری از آنها که کودکی خود را در دهه شصت گذرانده اند با سریال «گوریل انگوری» آشنایی دارند؛ انیمیشنی به سبک کلاسیک که در آن یک گوریل بر روی ماشین کوچک دوستش «بیگلی بیگلی» که یک سگ بود، سوارشده و به کشورهای مختلف جهان سفر می کرد و با ماجراهای جالبی روبرو می شد.

 

گوریل انگوری,دوبلور نقش گوریل انگوری

 صادق ماهرو دوبلور «گوریل انگوری»/عکس:علیرضا پورصباغ

دوبلور نقش «گوریل انگوری» در این سریال که صادق ماهرو بود بعد از مدتها نوروز امسال به تهران آمده و آن طور که علیرضا پورصباغ در وبلاگش خبر داده خودِ وی مجددا در دوبله سریال «گوریل انگوری» که برای شبکه نمایش خانگی آماده می شود، شرکت جسته است.

 

گوریل انگوری,دوبلور نقش گوریل انگوری

 

صادق ماهرو دوبلوری شخصیتهایی مانند «داروغه ناتینگهام» (رابین هود)، «دالتون‌های بازنده» (لوک خوش‌شانس)، «خرس» (کتاب جنگل)، «تلی ساوالاس» (هنگ جانبازان)، «جک اوهالوران» (خداحافظ زیبای من)، «وارن اوتس»(این گروه خشن)، «شیرعلی قصاب» (دایی‌جان ناپلئون)، «غول» (حسن کچل) و «پدر هند» (محمد رسول‌الله) را نیز برعهده داشته است.

 

گوریل انگوری,دوبلور نقش گوریل انگوری

 اصغر افضلی دوبلور کاراکتر «بیگلی بیگلی»

دوبلور شخصیت «بیگلی بیگلی» هم اصغر افضلی بوده است. دوبله کاراکترهای «وروجک» (وروجک و آقای نجار)، «کارآگاه گجت»، «پرنس جان»(رابین هود) از دیگر کارهای دوبله اصغر افضلی است. بد نیست بدانید «گوریل انگوری» ( The Great Grape Ape Show) محصول هانا-باربرا بود و در فاصله زمانی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ از شبکه ABC آمریکا پخش می‌شد.... / شبکه ایرانادامه مطلب

يادداشت ويژه: به خاطر پرسپوليس برو، سلطان!

پرسپوليس در اين سال‌ها حتي يك مربي خوب هم پرورش نداده كه حالا با تكيه به او براي ژوزه‌ها ناز كند. دست‌هاي پرسپوليس كاملا خالي است و اتفاقا بخش زيادي از گناه اين دست‌هاي خالي به گردن شخص پروين است

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

خبر كوتاه بود؛ مديرعامل پرسپوليس با اعلام اين‌كه اين باشگاه ديگر نيازي به «مدير راهبري» ندارد، دامنه نفوذ علي پروين در اين باشگاه را تا حد زيادي كاهش داد. اين اقدام كه به احتمال زياد در واكنش به مصاحبه عجولانه پروين بعد از بازي با فجر انجام شده است را بايد يكي از بهترين تصميمات رويانيان در دوران مديريتش برشمرد. تصميمي كه مي‌تواند از همين ابتداي كار، راه را بر همه آن‌هايي كه به اسم «احساس مسئوليت» براي پرسپوليس «سنگ‌اندازي» مي‌كنند مسدود كند.

البته بر هيچكس پوشيده نيست كه پست «مدير راهبري» در باشگاه پرسپوليس صرفا يك پست تشريفاتي و سمبليك بود. سپردن اين عنوان به علي پروين دامنه اختيارات او را افزايش نداده بود، بلكه صرفا معناي «احترام» مي‌داد و بر «اعتبار» اين پيش‌كسوت قديمي پرسپوليس مي‌افزود. بنابراين خلع علي پروين از اين پست را هم بايد به معناي كاهش احترام و اعتبار او در اين باشگاه دانست. اتفاقي كه با توجه به واكنش عجولانه و غيرمنتظره پروين در قبال اولين شكست پرسپوليس، اصلا غيرمنطقي نيست.

 

به درد نمي‌خورند، اما قهرمان مي‌شوند!

علي پروين به عنوان عضو بانفوذ هيات‌مديره، رئيس كميته فني و مدير راهبري پرسپوليس، با كوله‌باري از تجربه حاصل از سال‌ها حضور در اين باشگاه، بايد بداند كه در روزهاي سخت و حساس، توقع از او اين است كه در نقش آرام‌كننده اوضاع ظاهر شود و راهكارهاي منطقي ارائه كند؛ نه اين‌كه بر آتش حاشيه‌ها بدمد و احساسي‌ترين واكنش ممكن را از خودش بروز بدهد.

از يك هوادار معمولي پرسپوليس مي‌شود پذيرفت كه بلافاصله بعد از شكست تيمش، با اعصابي لرزان جلوي دوربين تلويزيون بايستد و فرياد بزند: «من مي‌دانستم با اين مربي شكست مي‌خوريم... با ادامه اين روند دوباره بدبخت مي‌شويم...» اما اينكه علي پروين باشي و لقب سلطان را يدك بكشي، و مضمون حرف‌هايت كوچكترين تفاوتي با هوادار يقه‌دريده و عصباني روي سكوها نداشته باشد، گناهي نيست كه به سادگي قابل چشم‌پوشي باشد.

چه خوب مي‌شد اگر علي پروين در مصاحبه سه‌شنبه‌شب خود، دقيقا در لحظه‌اي كه داشت فرياد مي‌زد «مربي خارجي به درد نمي‌خورد»، سرش را 90 درجه به چپ و راست مي‌چرخاند و مي‌ديد آخرين نفري كه جام قهرماني ليگ برتر را به عنوان سرمربي بالاي سر برده يكي از همين خارجي‌هايي است كه به قول او «به هيچ دردي نمي‌خورند»! و از قضا همين سرمربي قهرمان، دوره كوتاهي را هم در باشگاه پرسپوليس سپري كرده اما پيش از آن‌كه به فصل برداشت محصول برسد بركنار شده است. مي‌دانيد چرا؟ چون آن روزها هم ردپايي از اين تفكر سلطاني در باشگاه پرسپوليس بوده كه فرياد بزند: «مربي خارجي به درد نمي‌خورد.»

 

ژوزه نه، پس كي؟

نكته ديگر –و البته مهم‌تر- سوالي است كه گوشه ذهن ما جا خوش كرده و بد نيست اگر علي پروين (و هواداران تفكر پرويني) پاسخ مناسبي به آن بدهند: به فرض كه حرف شما قبول؛ به فرض كه اين خارجي‌ها همه‌شان «به‌دردنخور»اند! به فرض كه پرسپوليس به مانوئل ژوزه و بقيه‌ي ژوزه‌ها مي‌گفت «نه!» خب آن وقت «بله» را نثار كدام مربي ايراني بايد مي‌كرد؟ مي‌شود لطف كنيد و همين الان از آن آستين پربركت سلطاني، اسم يك مربي ايراني را بيرون بكشيد كه صلاحيت نشستن روي نيمكت پرسپوليس را داشته باشد؟

انگار فراموش كرده‌ايد كه در روزهاي نقل و انتقالات، همكاران شما در پرسپوليس چطور فانوس برداشته بودند و به دنبال يك نام مناسب براي نيمكت پرسپوليس به هر كنجي سرك مي‌كشيدند. انگار فراموش كرده‌ايد حقيقتي را كه امسال بيشتر از هميشه براي پرسپوليس (و البته براي فوتبال ايران) روشن شد. حقيقت تلخي كه نشان مي‌دهد پرسپوليس در تمام اين سال‌ها حتي يك مربي خوب و قابل تكيه از ميان پرسپوليسي‌ها تربيت نكرده است. بي‌دليل نيست كه خود شما هم هرازگاهي زبان به ستايش امير قلعه‌نويي باز مي‌كنيد اما هرگز از يك مربي پرسپوليسي ستايش نكرده‌ايد. چون مي‌دانيد پرسپوليس قلعه‌نويي ندارد. پرسپوليس حتي قلعه‌نويي هم ندارد!

 

گل‌هاي پرسپوليس، همه پوچ‌اند!

پرسپوليس در تمامي اين سال‌ها در پرورش يك سرمربي مقتدر و بادانش ايراني ناكام بوده است. اينجا هيچكس به آقاي گل جهان ياد نداد كه در زمان بازيگري ممكن است توپ‌ها با زور تعصب وارد دروازه شوند اما براي مربيگري غير از بازوي ستبر و بازدم پرفشار(!) چيزهاي ديگري هم لازم است. اينجا هافبك دوست‌داشتني بعد از آويختن كفش‌هايش، سال‌ها دستياري مربيان ريز و درشت را مي‌كند اما با همه آنها درگير مي‌شود و چيزي از كسي ياد نمي‌گيرد كه در روز سرمربيگري به دردش بخورد و بعد از يك نيم‌فصل سياه براي هميشه خانه‌نشين نشود. اينجا آنكه بار فني‌اش از همه بيشتر است سر كلاس اخلاق حرفه‌اي ننشسته تا ياد بگيرد كار سرمربي خريد لباس و تقسيم دستمزد بازيكن‌ها نيست. اينجا ما حتي يك مربي كارنامه‌دار، فني، بااخلاق و خوشنام هم نداريم.

 

تقصير شما هم هست، آقاي سلطان

پرسپوليس در اين سال‌ها حتي يك مربي خوب هم پرورش نداده كه حالا با تكيه به او براي ژوزه‌ها ناز كند. دست‌هاي پرسپوليس كاملا خالي است و اتفاقا بخش زيادي از گناه اين دست‌هاي خالي به گردن شخص پروين است. روزهايي كه همين علي پروين روي نيمكت پرسپوليس مي‌نشست و جام‌هاي قهرماني در ليگ ازادگان را يك‌به‌يك بالاي سر مي‌برد، صندلي‌هاي كناري او بايد نصيب مربيان جواني مي‌شد كه به مرور آبديده شوند و امروز باري از روي دوش پرسپوليس بردارند. اما پروين اين فرصت را نصيب چه كساني كرد؟ يادتان هست؟

ناصر ابراهيمي، ناصر محمدخاني، وحيد قليچ،... اينها كساني بودند كه صندلي‌هاي كنار دست سلطان را روي نيمكت پرسپوليس اشغال مي‌كردند. ناصر ابراهيمي كه نيازي به توضيح اضافه ندارد. او همان روزها هم مرد سپيدمويي بود كه قرار نبود به درد آينده‌ي پرسپوليس بخورد. براي ابراهيمي «آينده» خيلي وقت بود كه گذشته بود! ناصر محمدخاني هم كه چند سالي به صلاحديد سلطان روي نيمكت پرسپوليس نشست و رفت و هيچ اثر خاصي از او ديده نشد. همان روزها هم از چشم‌هاي شهلاي ناصر مي‌شد فهميد كه فوتبال و مربيگري جزو اولويت‌هاي اول زندگي‌اش نيستند و آينده او آبستن حوادث ديگري است!

مي‌ماند وحيد قليچ كه انگار فقط وظيفه داشت سبيل داشته باشد و در هنگام مصاحبه‌هاي پروين پشت سر او بايستد! لابد توقع نداريد كه بعد از اولين شكست ژوزه، او را بركنار كنيم و وحيد قليچ را به جايش بنشانيم آقاي پروين؟ آن وقت چه كسي بايد پشت سر قليچ بايستد و به دوربين‌هاي تلويزيوني زل بزند؟!

نه آقاي پروين! نه شما و نه امثال شما در سال‌هاي اوج‌تان كسي را براي پرسپوليس تربيت نكرديد كه امروز به او تكيه كنيم. پس بگذاريد تكيه‌مان به همين خارجي‌هاي به‌دردنخور باشد و تكيه‌گاه‌مان را سست‌تر از اينكه هست نكنيد. شما چيزي به پرسپوليس اضافه نكرده‌ايد سلطان! پس لطفا چيزي هم از آن كم نكنيد.

 

پي‌نوشت

از بهر خداي مخوان!

در گلستان سعدي حكايت شيريني هست كه مضمون آن همخواني عجيبي با داستان اين روزهاي پروين و پرسپوليس دارد: ناخوش‌آوازی به بانگ بلند قرآن می‌خواند. صاحب‌دلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره چند است؟ (براي خواندن چقدر مزد مي‌گيري؟) گفت هیچ... من از بهر خدای می‌خوانم. گفت: از بهر خدای مخوان!

حالا حكايت ماست. شكي نيست كه اگر از علي پروين دليل اظهار نظرهاي حاشيه‌سازش را بپرسيد خواهد گفت: «من دلم مي‌سوزد... به خاطر پرسپوليس اين حرف‌ها را مي‌زنم.» پس به خاطر پرسپوليس بيا و اين حرف‌ها را نزن! از بهر خداي مخوان، سلطان!/سایت گل

 ادامه مطلب

 

ماساژ جنسی بدن,ماساژ رن,ماساژ جنسی

 

 

ماساژ جنسی بدن

ماساژ جنسی بدن زن چه تاثیری بر رابطه جنسی دارد؟

ماساژ جنسی علاوه بر تاثیرات مفیدی که روی بدن دارد، میتواند نقش تحریک کنندگی نیز داشته و لذت رابطه جنسی را دو چندان نماید.

ماساژ جنسی ارتباط جسمی زن و مرد را بیشتر کرده، ضمن برانگیختگی جنسی موجب میشود تا آنها لذت بیشتری از رابطه جنسی با یکدیگر ببرند. در خانمهایی که مشکل ارگاسم دارند یا اینکه دیر به ارگاسم میرسند، ماساژ جنسی بدن نقش مهمی در تسهیل ارگاسم دارد و در این امر بسیار کمک کننده است.

 

در اینجا مراحل مختلف ماساژ جنسی بدن زن را بطور ساده مرور میکنیم:

۱-ماساژ پشت بدن:

برای شروع ماساژ جنسی و شل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنید.اول نوک انگشتان خود را به پوست او بکشید بعد ناحیه پشت را از بالا تا پایین به آرامی نوازش کنید.سپس بطور متناوب با حرکات کششی، لرزشی (vibration) و دایره وار، آنرا ماساژ دهید. گاهی میتوانید گوشت بدن او را درست مثل خمیر با دستتان بگیرید و آرام فشار دهید.پوست سر را ماساژ داده و گاهی موهای او را بین انگشتان خود بگیرید. سپس سراغ پاهای او رفته و انگشتان پایش را با دست فشار دهید.

 

۲- ماساژ جلوی بدن:

سینه و پستانها را از داخل به خارج بمالید. نوک سینه ها را به آرامی ماساژ تحریک کنید. موهای ناحیه شرمگاهی را نوازش کرده و به نرمی بکشید. با کف دستتان قسمت پایین شکم بمالید.کف دودست خود را بهم مالیده و وقتی گرم شد آنرا روی تخمدانهای زن بگذارید. عده ای معتقدند که انجام اینکار انرژی زن برای سکس را بیشتر میکند.

سعی کنید ناحیه مثانه و رحم را فشار دهید. در این هنگام بهتر است زن تمرینات kegel را انجام داده و ماهیچه های کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت کند.

 

۳- ماساژ واژن:

بهتر است در این مرحله دستکش لاتکس بپوشید. میدانید که زنها به دو طریق به ارگاسم میرسند: از راه تحریک نقطه جی و از راه تحریک کلیتوریس.

 

 

 

ماساژ جنسی بدن,ماساژ رن,ماساژ جنسی

 

 

بسیاری از خانمها ارگاسم از طریق نقطه جی را عمیق تر میدانند. گاهی اگر تحریکات بطور مناسب ادامه پیدا کند زن میتواند چند ارگاسم پشت سرهم داشته باشد. این ارگاسمهای متوالی و پشت سرهم تاثیر بسیار خوبی در روحیه زن دارد.

 

دست خود را به یک ماده لیز کننده مناسب آغشته نموده و لبهای واژن را به انگشتتان ازهم باز کنید. نوک انگشتان را به سمت بالا ( بطرف ناف) بگیرید. لبهای داخلی و خارجی (کوچک و بزرگ) را با انگشتتان از هم جدا کرده و آنها را تک تک به آرامی با دو انگشت بمالید.

 

حالا یک انگشت خود را وارد واژن کرده بدنبال آن انگشت دوم را نیز وارد کنید. انگشت شست خود را بالا نگه داشته و آنرا مقابل کلیتوریس قرار دهید. میتوانید دست خود را فشار دهید یا اینکه بلرزانید طوریکه دو انگشت شما با دیواره واژن و شست شما با کلیتوریس تماس داشته باشد.

 

کف دست خود را روی استخوان عانه و انگشتانتان را روی لبهای واژن قرار دهید، حالا دست خود را به آرامی به سمت پایین فشار داده و یک حرکت چرخشی به آن بدهید. با حرکت دست حدود ۱۰ دایره فرضی بکشید، سپس کف دست خود را بلند کرده و با انگشت چند ضربه ملایم به لبهای واژن بزنید. چند ثانیه مکث نموده و دوباره همین حرکت را برای چند بار انجام دهید.

شما میتوانید گردن رحم را در قسمت پشتی و فوقانی واژن بصورت یک بافت گنبدی شکل با شکافی در وسط آن (مانند چانه) لمس نمایید. با احتیاط بافت اطراف آنرا تحریک کنید. عده ای از خانمها از این کار لذت زیادی برده و از شما میخواهند اینکار را برایشان تکرار کنید.

 

بیاد داشته باشید که کلیتوریس از آلت تناسلی شما بسیار حساستر است. بنابراین هرگز انگشت خود را بصورت خشک و خشن روی آن نکشید. ابتدا که اندام تناسلی زن را لمس میکنید، کلیتوریس را فقط به نرمی فشار دهید. برای کاهش درد ناشی از اصطکاک میتوانید کلیتوریس را با لبهای واژن گرفته و با آن تحریک کنید.

 

انگشت خود را وارد واژن کرده سپس دست دیگر خود را که آزاد است روی قسمت پایین شکم بگذارید و به طرف یکدیگر فشار دهید.اگر با قسمتهای حساس و لذتبخش اندام تناسلی زن آشنا نیستید از او بخواهید تا دست شما را گرفته و با دست شما خودش را تحریک و استمناءکند. بعد از آن خودتان به تحریک این قسمتها بپردازید.

 

یک روش دیگر برای ماساژ جنسی زن این است که مقداری ماده لیزکننده روی لب واژن ریخته سپس آنرا با انگشت شست و اشاره خود بگیرید و ضمن فشار به آهستگی بکشید. این عمل را چندین بار پشت سرهم انجام دهید.

 

تخمدانها در دو طرف واژن قرار دارند. گروهی از خانمها از ماساژ آنها لذت زیادی میبرند و گروهی دیگر آنرا دردناک میدانند. در صورت تمایل میتوانید آنها را ماساژ دهید.

قسمت داخلی رانها و موهای عانه را به نرمی نوازش کنید. بتدریج که زن لگن خود را بالا میبرد،این منطقه را بیشتر ماساژ دهید. بعد از مدتی میتوانید انگشت خود را به سمت لبهای واژن ببرید. به کمک یک ماده مناسب آنها را لیز نموده یکی یکی با دست بگیرید. محل اتصال لب بیرونی واژن به بدن را با دوانگشت گرفته از پایین به سمت بالا بکشید. نظیر همین عمل را با لبهای دیگر هم چند بار انجام دهید.

به آرامی انگشت خود را وارد واژن کنید. چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آنرا وارد و خارج کنید. اگر لازم شد میتوانید از انگشت دیگرتان هم استفاده کنید.انگشت شست را وارد واژن کرده کف دست خود را دور کلیتوریس بچرخانید و ضمن آن با سایر انگشتان، استخوان لگن را فشار دهید. به این ترتیب شما میتوانید سقف واژن (نقطه جی داخلی) و مثانه(نقطه جی خارجی) را تواما” تحریک نمایید.

 

با انگشت خود نقطه جی را داخل واژن تحریک کنید. برای اینکار انگشت خود را روی دیواره قدامی واژن گذاشته و آنرا مثل دکمه زنگ فشار دهید و دوباره بردارید. همزمان بااینکار کلیتوریس را هم کمی غلغلک بدهید. با دوانگشت خود دیواره واژن را در جهت بالا و پایین هشت بار باهم فشار دهید و همراه آن کلیتوریس را نیز تحریک کنید. سپس کلیتوریس را به نرمی با انگشت گرفته ضمن فشار به آرامی آنرا بکشید.

انگشت خود را داخل واژن بشکل دایره بچرخانید و در محل ساعت ۱۲ کمی مکث کنید. بعد از مدتی ورودی واژن را با انگشت غلغلک دهید. انجام این عمل زن را بشدت حشری میکند. حالا انگشت خود را بین لبهای داخلی و خارجی واژن برده از پایین تا بالا به سمت کلیتوریس بچرخانید. در اینجا و بعد از انجام همه اینکارها او دیگر منتظر ورود آلت شماست و مطمئنا” لذت زیادی از آن خواهد برد!!..../منبع:http://www.pezeshkan.org/?p=12962ادامه مطلب

با اعلام سایت فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان

وزیری و دهقان رسماً المپیکی شدند/سایت رسمی المپیک به نام منوچهری و اسدی!

خبرگزاری فارس: با اعلام سایت فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان، وزیری و دهقان رسماً المپیکی شدند.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

 وزیری و دهقان رسماً المپیکی شدند/سایت رسمی المپیک به نام منوچهری و اسدی!

سایت فدراسیون جهانی سرانجام نام نمایندگان کشورمان در رقابت‌های تیراندازی با کمان المپیک 2012 لندن را اعلام کرد.

بر همین اساس میلاد وزیری و زهرا دهقان که پیش از این خود سهمیه‌های ریکرو را کسب کرده بودند به عنوان نمایندگان ایران در المپیک معرفی شدند، اما نکته قابل توجه این است که سایت رسمی رقابت‌های المپیک در فاصله 8 روز مانده تا بازی‌های المپیک لندن همچنان نادر منوچهری و ساره اسدی را به عنوان نمایندگان تیراندازی با کمان ایران به رسمیت می‌شناسد و هیچ اقدامی مبنی بر جابجایی عکس و اسم این دو نفر در سایت المپیک صورت نگرفته است.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان نام وزیری و دهقان به عنوان نمایندگان ایران در المپیک اعلام شد

پس از اینکه وزیری و دهقان که خود سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کرده بودند شروطی را برای حضور در اردوی تیم ملی مطرح کردند از سوی کمیته فنی فدراسیون از تیم ملی خط خورده و به جای این دو نفر نادر منوچهری و ساره اسدی معرفی شدند اما پس از مسائل و مشکلاتی که بعد از انتخاب این دو نفر به وجود آمد؛ محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان در مراسم بدرقه ملی‌پوشان نام وزیری و دهقان را به عنوان کمانداران ایران در المپیک اعلام کرد./فارس

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالبادامه مطلب

خرازی: ضربه‌ای که از روس‌ها خورد‌ه‌ایم از آمریکایی‌ها نخوردیم/ آمریکا هم با غنی سازی موافق باشد، روسیه مخالفت می کند

صادق خرازی، سفیر دولت خاتمی در فرانسه می‌گوید روسیه نمی‌تواند برای ایران یک متحد استراتژیک باشد و سیاستگذاران باید بدانند که اگر هم آمریکا به غنی‌سازی اورانیوم راضی شود مسکو با این کار موافق نخواهد بود.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

سیدصادق خرازی گفت: پایان جنگ سرد به منزله پایان رقابت‌ها، تنازع و مباحث اختلافی بین روسیه و آمریکا نیست. روسیه به آمریکا نیاز دارد و روابط دو کشور هم‌چنان در سطح گسترده‌ای ادامه دارد.

 

مشاور رییس‌جمهور پیشین کشورمان که در نشست "روسیه جدید، روسیه پوتین" در موسسه دیپلماسی ایرانی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: با این که روسیه صاحب تکنولوژی است اما 85 درصد ناوگان هوایی روسیه را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هواپیماهای ایرباس و بویینگ تشکیل می‌دهند. ضمن این که تکنولوژی روز و نیاز مردم در روسیه به نوعی از طریق آمریکا تامین می‌شود.

وی توضیح داد: نوعی نیاز متقابل امروز در روسیه مشاهده می‌شود و رو‌س‌ها با دوره گذشته خود بسیار متفاوت هستند.

خرازی با بیان این که روس‌ها در زمینه سیاست خارجی دو هدف اصلی و ژئوپلتیک را دنبال می‌کنند گفت: آن‌ها به دنبال تضمین نقش عمده برای خود در نظام بین‌الملل هستند و در عین حال می‌خواهند قواعد هنجارهای بین‌المللی به منظور مهار قدرت مهارنشده آمریکا به ویژه در دوران بوش ارتقا یابد. روسیه مناسباتش را به صورت گسترده با چین و هند برای کنترل آمریکا دنبال می‌کند. اگر امروز از روس‌ها نظرسنجی شود که آیا خود را آسیایی می‌دانند یا اروپایی، 80 درصد آن‌ها می‌گویند ما اروپایی هستیم. روس‌ها اصرار دارند بگویند که ما اروپایی هستیم.

 

سفیر پیشین ایران در فرانسه اضافه کرد: آرزوی روسیه این است که به ناتو بپیوندد. نباید در مورد این موضوع تردید داشت اما برای خودشان به عنوان بازیگر قدرت جهانی جایگاه مهمی قائل هستند.

 

او با اشاره به مناسبات روسیه با ایران و دنیای عرب و نسبت این کشور با بهار عربی گفت: نوعی بی‌اعتمادی ملی در نهاد ایرانی‌ها نسبت به روسیه به دلیل گذشته و رفتار متناقض دوگانه در مسیر تاریخ وجود دارد. ضربه‌ای که در مسیر تاریخ از روس‌ها خورده‌ایم از آمریکایی‌ها نخورده‌ایم، اگرچه از آمریکایی‌ها بسیار دلخورتر هستیم. در بسیاری از مسائل وارد درگیری‌های جدی‌تری با آمریکایی‌ها شده‌‌ایم اما ذات مناسبات ایران و روسیه این گونه است که به هیچ وجه ما هیچ زمینه‌ای برای اتحاد استراتژیک بین ایران و روسیه نخواهیم داشت. روسیه نه می‌تواند چنین روابطی داشته باشد و نه می‌خواهد.

 

خرازی تصریح کرد: دستگاه سیاست خارجی ما باید این نکته را به خوبی درک کند اگر برخی دوستان تصور می‌کنند مناسبات ایران و روسیه می‌تواند مناسبات مبتنی بر اتحاد استراتژیک باشد اصل این تفکر سالب به انتفاع موضوع است. ما می‌توانیم با روسیه همکاری استراتژیک داشته باشیم که البته مفهوم آن با اتحاد استراتژیک متفاوت است و باید آن را درک کنیم و بر آن دقت کنیم. نقاط اختلاف و افتراق ما بسیار زیاد است.

 

سفیر پیشین ایران در فرانسه تاکید کرد:‌ در مورد موضوع هسته‌یی ایران، رفتار روس‌ها بسیار تلخ‌تر و حتی تندتر از رفتار آمریکایی‌هاست. حتی اگر روزی مناسبات میان ما و آمریکایی‌ها از حالت فعلی خارج شود و به عادی‌سازی برسیم و ایران اتمی را با درصدی از غنی‌سازی بپذیرند روس‌ها آن را نخواهند پذیرفت زیرا روس‌ها همسایه ایران هستند و در حریم ایران و منطقه واقع شده‌اند و این‌ها نکاتی است که روس‌ها اجازه نخواهند داد.

وی تاکید کرد: روس‌ها پیش از هر کشوری در انعقاد و عقد قرارداد تحریم‌های بین‌المللی ایران نقش داشته‌اند، همان‌طور که در بحث مربوط به تحریم موشک‌ها و مسائل مربوط به نیروگاه بوشهر و تکنولوژی‌هایی که در مقاطعی به ایرانی‌ها فروختند و بعد آن را انکار کردند. این‌ها موضوعاتی است که در حافظه تاریخی مناسبات دو کشور وجود دارد.

 

خرازی گفت: زمانی تعریف مناسبات میان ما و روسیه می‌تواند درست باشد که مناسبات ما با غرب و ایالات متحده آمریکا به درستی تعریف شود. همان‌طور که روس‌ها از کارت ایران در برابر غرب و آمریکا استفاده می‌کنند و با آن بازی می‌کنند ما هم به عنوان کشوری که دارای موقعیتی فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی هستیم و ایدئولوژی در سیاست خارجی خود داریم و موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک داریم باید بدانیم که بخش عمده‌ای از بحث مناسبات ما با روسیه به مناسبات ما با غرب، دنیای اسلام و ایالات متحده آمریکا و نهضت‌های بیداری مربوط است.

 

سفیر پیشین ایران در فرانسه توضیح داد: اگر بخواهیم از موقعیت خود به خوبی بهره‌برداری کنیم و از این موقعیت ویژه استفاده کنیم باید برای تنظیم مناسبات‌مان با روسیه، مناسبات‌مان را در بخش‌های دیگر تنظیم کنیم./انتخابادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : hajahmad
لیپوماتیک:

لیپوماتیک به عنوان یک روش مناسب برای لاغری موضعی شکم، پهلو، ران و اطراف ران ، ناحیه پشت، غبغب و بازو شناخته می شود، لیپوماتیک در واقع یک دستگاه قدرتمند و هوشمند است که می تواند با سرعت و بدون آسیب، بافت های چربی را از زیر پوست بیرون بکشد، لیپوماتیک باعث می شود که چربی های انباشته شده در بسیاری از نواحی بدن برداشته شود و از این رو فرد اندامی زیبا و بدون چربی خواهد داشت. شکم و پهلو به خصوص در خانم ها با ورزش و یا رژیم های غذایی کمی دیرتر از آقایان از بین می رود و یا اینکه به طور کل در بدن باقی می ماند و از آن جهت که این اندام ها در ظاهر شخص تاثیر به سزایی میگذارد همانطور که می دانید ورزش تاثیر کمی بر چربی های شکم و طرفین دارد و از بین بردن چربی های اضافی این ناحیه کار بسیار دشواری است .از این رو اغلب اوقات مردم برای رسیدن به بدن زیبا از لیپوماتیک شکم استفاده می کنند.


لیپوماتیک شکم


لیپوماتیک شکم و پشت


ابدومینوپلاستی


جراحی با استفاده از یک میله ی فلزی بسیار نازک انجام خواهد شد، ابتدا جراحی با بی حسی ناحیه مورد نظر آغاز می شود سپس یک لوله نازک فلزی وارد بدن می شود، نام این میله کانول است، کانول ارتعاش بسیار سریع را به همراه دارد. میله یک نیروی قدرتمند را به بدن وارد می کند، نتیجه ارتعاشات میله شکسته شدن سلول های چربی و شل شدن آن است. بعد از ریز شدن چربی ها ،سلول های چربی از طریق میله کانولا ساکشن می شوند و در نهایت منجر به کاهش سایز اندام می شوند.


یکی از دغدغه های اصلی بانوان تناسب ران است ،ژنتیک افراد نقش زیادی در شکل و سایز پاها دارد ، در مواردی مشاهده شده است که اعضای بدن شخص دارای تناسب اندام است ، اما ران ها با سایر اعضای بدن هماهنگ نیست این امر نارضایتی شایانی را در شخص به وجود می آورد .تنها با روش هایی که باعث لاغری موضعی می شود می توان چربی های این منطقه را از بدن خارج کرد. به وسیله لیپوماتیک ران ، چربی های اضافه پا توسط امواج اینفراسونیک از محل اتصال جدا شده و با روش کاملا فیزیکی بدون بهره گیری از اشعه و حرارت و صرفا به وسیله حرکات لرزشی کانولا به حالتی در می آید که به آرامی و بدون ایجاد درد و خونریزی بوسیله دستگاه از بدن خارج می شود و باعث فرم گرفتن و زیبایی ران های شما می شود. جراحی لیپوماتیک ران بسیار کم خطر بوده و به صورت سرپایی و بدون بیهوشی، از طریق بی حسی موضعی انجام میگیرد همچنین آثار کبودی و ورم آن بسیار کم است . هدف اصلی در لیپوماتیک ران ایجاد سطح پوستی هموار و متناسب با نواحی کناری آن است. از مزایای لیپوماتیک ران میتوان به رفع سلولیت و عدم وجود خطر آمبولی اشاره کرد در ضمن این جراحی برخلاف سایر روشها موجب شل شدن پوست نخواهد شد و ماندگاری طولانی تری دارد.


لیپوماتیک رانها


لیپوماتیک ران


لیپوماتیک ران ها


 


لیپوماتیک بازو یکی از مواردی است که تاثیر زیادی در اندام های بالا تنه جهت رسیدن به تناسب اندام دارد. برخی از نواحی بدن دارای بافت های سخت هستند، که یکی از این نواحی بازوها می باشند . لیپوماتیک با قدرت لیفت بالایی که دارد می تواند باعث سفت شدن و جمع کردن بازوهای شما بشود. پس از جراحی لیپوماتیک بازو نه تنها چربی ها از بین می رود بلکه بافت پوست جوان و تازه تر می شود و شخص احساس بهتری را در زمان پوشیدن لباس ها احساس می کند. لیپوماتیک بازوها تنها در یک جلسه قابل انجام است و افراد می توانند نتیجه را بلافاصله بعد از لیپوماتیک و در همان روز مشاهده کنند.


لیپوماتیک بازو ها


لیپوماتیک بازوی


لیپوماتیک بازو هااز جمله مواردی که در زیبایی ظاهر افراد تاثیر به سزایی دارد ، تناسب صورت با بدن می باشد. در برخی افراد مخصوصا افرادی که دارای اضافه وزن می باشند، در ناحیه ی زیر چانه غبغب دیده می شود. وجود غبغب مختص به سن، جنسیت و یا وزن خاصی نیست اما در افرادی که دارای اضافه وزن و چاقی می باشند بیشتر مشاهده می شود همچنین می تواند با بالا رفتن سن و انقباض عضلات گردن ایجاد شود که اگر غبغب بر اثر این عوامل به وجود آمده باشد معمولا به شکل چند لایه ای ایجاد می گردد .برای رفع غبغب بهترین راه لیپوماتیک است. درمان غبغب با لیپوماتیک یکی از ساده ترین راه های درمان غبغب می باشد که نتایج خیره کننده و بسیار رضایت بخشی را در از بین بردن چربی ها و رفع سریع و آسان غبغب حاصل می کند. در روش لیپوماتیک غبغب اثر زخم یا برش باقی نمی ماند این روش همچنین بدون درد بوده و آسیبی به پوست نمی رساند.


لیپوماتیک غبغب آقا


لیپوماتیک غبغب


لیپوماتیک غبغب آقایان


 


عوارض لیپوماتیک بسیار ناچیز است و اگر لیپوماتیک ‌درست انجام شود، واقعا عارضه‌ و خطر خاصی نخواهد داشت. خطر آمبولی چربی با استفاده از این روش، تقریبا صفر خواهد بود.

 

برای مشاهده نمونه کارهای لیپوماتیک دکتر سلطانی روی لینک زیر کلیک نمائید.

نمونه کارهای لیپوماتیک دکتر سلطانیادامه مطلب

 

دریای‌خزر, شناگران,غرق شدن

 

در پایان تابستان هر سال آمار و ارقام غرق شدگان دریاهای کشور اعلام می‌شود؛ رقمی که در سال گذشته 1072 نفر بود و از ابتدای امسال هم تا به حال 110نفر براورد شده است.

 

بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی 43.6درصد از غرق شدگی‌ها در تابستان اتفاق‌می افتد که بیش از نیمی از آنها در دریای خزر هستند. اتفاقی که کارشناسان مرکز ملی اقیانوس شناسی معتقدند به خاطر ویژگی‌های خاص دریای خزر رخ‌می دهد که اگر به آن آشنا باشید،‌می توانید از غرق شدن نجات پیدا کنید.

 

شنا در دریا هرگز مشابه شنا در استخر نیست و علاوه بر دانستن فن شنا و داشتن مهارت زیاد، باید ویژگی‌های آب دریا را هم شناخت. آب شور دریا در صورت برخورد با چشم، سوزش چشمی دردناکی ایجاد می‌کند و تمرکز شناگر را کاملاً از بین برده و او را در یافتن مسیر ساحل ناتوان می‌کند. در صورت ورود آب دریا به نای و ریه فرد، سرفه‌های شدیدی ایجاد می‌شود که عملاً شنا کردن را غیرممکن ساخته و شناگر کاملاً مستأصل می‌شود.

 

ضربات امواج دریا، فرد را با خود به این سو و آن سو برده، تمام توان و انرژی وی را‌می گیرد. گل‌آلود بودن آب‌های ساحلی دریای خزر موجب می‌شود که حتی با عینک شنا هم نتوان در زیر آب چیز زیادی مشاهده کرد و مثلاً ناحیه کم‌عمق را از عمیق تشخیص داده یا فرد در حال غرق شدن را در زیر آب یافت.

 

فردی که در چنین شرایطی به دام افتد، بسیار دشوار بتواند خود را از مهلکه نجات دهد. ضمناً مطابق یک اصل، برای شنای افراد بالغ در آب‌های دریایی با عمق بیش از یک و نیم متر، نه تنها آنها باید فنون شنا را به خوبی بدانند بلکه لازم است به توان فیزیکی و استقامات بدنی بالای خود نیز اطمینان داشته باشند. حتی با وجود مهارت بالا و توان بدنی فوق‌العاده، هنوز هم دریا جای امنی برای شنا نیست.

 

متهم اصلی: جریان‌های ساحلی

جریان‌های ساحلی خطرناک ترین و خاموش ترین قاتلان دریای خزر هستند. امواج دریا با حرکت به سمت ساحل حجم زیادی از آب را به طرف خشکی منتقل می‌کنند. این حجم وسیع آب ‌باید دوباره به داخل دریا برگردد و به همین دلیل، در نقاطی از ساحل به صورت تقریباً غیر قابل پیش‌بینی، درون آب دریا آب‌راهه‌هایی به طرف دریا ایجاد می‌شود که در آن آب با سرعت زیادی بر خلاف جهت امواج (یعنی از سمت ساحل به سمت دریا) جریان پیدا‌می کند.

 

این جریان‌ها کاملاً از امواج آب متفاوت هستند و به آنها جریانهای ساحلی، جریان‌های شکافنده (Rip Currents)، یا جریان‌های مرگبار گفته می‌شود که در بسیاری نقاط جهان و بویژه در سواحل دریای خزر، تلفات جانی بسیاری را به بار می‌آورند.

 

جریان شکافنده از بالا شبیه یک بادبزن دستی است که دسته آن به سمت ساحل، و دهانه آن به سمت دریا قرار دارد. دسته این بادبزن بیشترین قدرت را دارد و صرف‌نظر از اینکه شناگر چقدر شنا بلد است یا چقدر توان جسمی دارد، عملاً برگشت او به سمت ساحل را غیر ممکن‌می کند و او را سریعاً با خود به داخل دریا می‌کشاند.

 

سرعت این جریان معمولاً از رکورد سرعت شنای المپیک هم بالاتر است؛ به این معنی که حتی بهترین قهرمان شنای المپیک هم نمی‌تواند بر خلاف آن شنا کرده و به طرف ساحل برگردد.

 

عرض جریان شکافنده بین 3 تا بیش از 60 متر، و طول آن به داخل دریا بسیار متفاوت است. گاهی فقط در ناحیه شکسته شدن امواج یا همان محلی که موج فرو ریخته و کف سفید رنگ تشکیل می‌دهد بوده قرار دارد و گاهی نیز تا ده‌ها متر به داخل دریا کشیده می‌شود.

 

جریان شکافنده الزاماً مختص دریاهای طوفانی و مناطق پرخطر نیست. خیلی وقت‌ها مردم در دریا مشغول شنا کردن بوده اند، همه چیز عادی و خوشآیند به نظر می‌رسیده، اما در همین بین یک نفر در میان جریان شکافنده به سادگی و بی‌سروصدا غرق شده است

 

علائم جریان شکافنده

جریان شکافنده الزاماً مختص دریاهای طوفانی و مناطق پرخطر نیست. خیلی وقت‌ها مردم در دریا مشغول شنا کردن بوده اند، همه چیز عادی و خوشآیند به نظر می‌رسیده، اما در همین بین یک نفر در میان جریان شکافنده به سادگی و بی‌سروصدا غرق شده است.

 

مواقعی که دریا موّاج است، احتمال تشکیل جریان‌های شکافنده بسیار زیاد است. بنابراین در این شرایط نباید وارد آب دریا شد و بهترین کار این است که شنا را به زمانی دیگر موکول کنید و از زیبایی‌های ساحل لذت ببرید. توجه داشته باشید که جریان‌های شکافنده در تمام دریاها، دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها می‌توانند رخ دهند.

 

تشخیص زمان تشکیل جریان شکافنده برای افراد عادی دشوار است. اما برخی نشانه‌های قابل رۆیت جریان‌های شکافنده عبارتند از:

 

1.آب در محل جریان شکافنده آرام و بدون موج است.

 

2.رنگ آب در محل جریان شکافنده با بقیه نقاط تفاوت دارد.

 

3.خطی از آب کف آلود، خزه یا زباله در محل جریان شکافنده به سمت دریا حرکت می‌کنند.

 

4.امواجی که به سمت ساحل می‌آیند، در محل جریان شکافنده دچار شکست می‌شوند.

 

5. در بسیاری از نقاط در سواحل گیلان و مازندران ساحل ماسه‌ای است. در ساحل ماسه‌ای علایمی شبیه اشکال هلالی وجود دارد. نوک هلال جایی است که جریان شکافنده تشکیل‌می شود.

 

چطور فرار کنیم؟

اگر درون یک جریان شکافنده گرفتار شدید، قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید. دوم اینکه هرگز، هرگز و هرگز بر خلاف جریان شکافنده و به سمت ساحل شنا نکنید. این کار شما را کاملا خسته‌می کند و وقتی از رمق افتادید به راحتی غرق‌می شوید. در عوض خود را بر روی آب نگاه دارید. حالا دو گزینه پیش روی شماست:

 

1- اگر توان بدنی بالایی برای شنا دارید

به صورت موازی با ساحل حرکت کرده و از مسیر جریان کاملاً خارج شوید و سپس به صورت مورب به سمت ساحل برگردید.

 

یا اینکه برای خروج از جریان شکافنده، موازی با ساحل در عمق آب شنا کنید. در اعماق زیرین آب، جریان شکافنده قدرت کمتری دارد. لذا می‌توان به این طریق از مسیر جریان فرار کرده، آنگاه از آب عمیق به آرامی و به صورت مورب به سطح بازگشت و به صورت مورب به ساحل برگشت. دقت کنید که این روش نیازمند توانایی حبس نسبتاً طولانی تنفس می‌باشد.

 

2- اگر توان بدنی معمولی دارید

هم جهت با جریان به سمت دریا حرکت کنید. معمولاً جریان پس از طی چندین متر تا چند ده متر، قدرت خود را از دست می‌دهد. در اینجا می‌توانید با صورت موازی با ساحل از جریان فرار کرده و پس از طی چندین متر و دور شدن از جریان، ابتدا نفس بگیرید، سپس تقاضای کمک کنید و بعد به صورت مورب به سمت ساحل برگردید.

 

معمولاً دریا در خارج ناحیه شکست امواج آرام‌تر است. ناحیه شکست امواج، ناحیه‌ای است که موج در آنجا فرو ریخته و به رنگ کف سفید دیده می‌شود، و این ناحیه برای شناکردن مناسب نیست. بنابراین شناگری که بتواند خود را در در خارج ناحیه شکست امواج روی سطح آب نگاه دارد، از جریان شکافنده در امان خواهد بود (البته به طور کلی فاصله گرفتن زیاد از ساحل برای بیشتر شناگران به هیچ وجه قابل توصیه نیست).

 

یک نکته مهم

اگر تشخیص دادید که کمکی به شما نخواهد رسید و باید با توان خود به طرف ساحل برگردید، همراه با امواج خود را به ساحل برسانید. هنگامی که امواج بزرگ به سمت شما می‌آیند، چند ثانیه نفس بگیرید و حدود یک متر زیر آب بروید تا از ضربه موج در امان بمانید.

 

توجه داشته باشید که ممکن است دوباره درون جریان شکافنده دیگری گرفتار شوید. در این هنگام نیز شک نکرده و اجباراً همراه آن به سوی دریا برگردید، ولی مجدداً بر طبق اصول پیش‌گفته به سمت ساحل بازگشت کنید.

 

این توصیه‌ها را جدی بگیرید

 

1.جریان شکافنده معمولاً بسیار قوی بوده و به راحتی می‌تواند حتی جان شناگران بسیار ماهر را به خطر اندازد. اگر شما یا عزیزانتان هنوز شنا در دریا را کاملِ کامل فرا نگرفته‌اید، اگر به توان بدنی خود برای شنا کردن در دریای مواج و فنون شناور نگه داشتن خود بر روی موج اطمینان ندارید، بهترین کار این است که در دریا شنا نکنید. یا لااقل در همان لبه دریا از خنکی آب لذت ببرید، و دچار دردسرهای فوق و مصیبتهای جبران‌ناپذیر نگردید.

 

2.در بستر آب سواحل دریای خزر (به ویژه از آستارا تا نکا) پشته‌های ماسه‌ای وجود دارد که با ایستادن بر روی آنها تصور می‌شود که در ناحیه کم‌عمقی حضور داریم. ولی با فقط اندکی جابه‌جایی، عمق آب شدیداً افزایش می‌یابد؛ ضمناً پشته‌های ماسه‌ای ناپایدار بوده و گاهی زیر پای فرد فرو ریخته و او را در عمق زیاد آب گرفتار می‌کنند.

 

3.در برخی مناطق هم عمق آب به صورت ناگهانی زیاد می‌شود. این حالت مشابه این است که بر روی لبه کوهی حرکت کنید که با یک قدم به جلو، زیر پایتان درّه‌ای پدیدار شود. فردی که شنا بلد نباشد، دیگر نمی‌تواند به عقب برگردد و  به همین راحتی جان خود را از دست می‌دهد.

 

4.بالا آمدن آب دریای خزر در چند سال اخیر موجب شده که بسیاری از ساختمانها و تأسیسات ساحلی، و چاه‌های آب و فاضلاب آنها، در زیر آب ساحل مدفون شوند. در سواحلی که پاکسازی صورت نگرفته، شناگر در هنگام شیرجه ممکن است با اشیاء چوبی و فلزی و سنگی به جای مانده از این ساختمانها برخورد کند. ضمناً چاه‌های آب و فاضلاب می‌توانند شناگران را به داخل خود بمکند.

 

5.لذا اگر قصد شنا دارید؛ در مناطق پاکسازی شده و در حضور نجات غریق به این امر اقدام کنید. و باور کنید که بسیاری از مناطق «شنا ممنوع» با توجه به خطرات ساحل آن ناحیه و متعاقب مرگ‌ومیرهای بسیاری که داشته است به این نام لقب گرفته‌اند.

 


برگرفته از مهر، پزشکان بدون مرزادامه مطلب
رپورتاژ
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
نمایندگی برندها در ایران
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
سامانه جامع مشاغل شهرری
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای توسط رایتک
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
استعلام قیمت لحظه ای کالاهای دیجیتال
فال حافظ
سئو یعنی چی ؟
صنعت پرورش شتر مرغ

لینک های مفید
افزایش فالوور اینستاگرام | آموزش مجازی | جوش فلزات | تجهیزات تالار | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | احساس چت | چت احساس | چت روم احساس |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.