تاريخ : | | نویسنده : hajahmad

کدام طيف تحکيم هستيد

دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اراک گفت؛ انجمن اسلامى هنوز تصميمى براى اصلاح اساسنامه نگرفته است اما در نهايت مصوبه شوراى مرکزى براى ما لازم الاجرا است. سعيد کميجانى در گفت وگو با ايسنا گفت؛ «پيش از اين هيات نظارت دانشگاه در نامه يى از انجمن اسلامى خواسته بود علاوه بر انجام اصلاحات و تغييراتى در اساسنامه و تطبيق آن با آيين نامه تشکل هاى اسلامى مشخص کند که عضو کدام طيف از تحکيم است. همچنين دانشگاه در اين نامه برگزارى انتخابات در سطح دانشگاه و شوراى مرکزى انجمن اسلامى خوابگاه ها را مغاير آيين نامه خوانده و خواستار اصلاح اين موارد شده است.»

نامه به رئيس براى فعاليت قانونى

اعضاى شوراى مرکزى انجمن اسلامى دانشگاه شاهرود در نامه يى به رئيس اين دانشگاه ضمن ابراز تاسف و هشدار نسبت به پرهزينه بودن برخى رويه ها از وى خواستند اقدامات لازم را براى بازگرداندن انگيزه به دانشجويان جهت انجام فعاليت هاى قانونى سياسى و فرهنگى مبذول کند.

سمينار نيازهاى اساسى و حقوق بشر

سمينار «نيازهاى اساسى و حقوق بشر» روز دوشنبه، سى ام بهمن ماه جارى به همت کانون مدافعان حقوق بشر در محل اين کانون برگزار مى شود. نرگس محمدى سخنگوى کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه در اين جلسه که با حضور صاحب نظران برگزار مى شود، سخنرانان به بررسى نيازهاى اساسى بشر به خصوص در بحث مسکن، شغل، تامين اجتماعي، بهداشت، آموزش، فقر و تبعيض و نابرابرى اقتصادى مى پردازند، گفت؛ در اين سمينار شيرين عبادى با توجه به کار ويژه يى که در سازمان ملل متحد در مساله فقر و تبعيض و نابرابرى اقتصادى انجام مى دهد، به ايراد سخن مى پردازد.وى افزود؛ از ديگر سخنرانان اين سمينار، فريبرز رئيس دانا، سعيد مدني، اطهارى و تنى چند از صاحب نظران هستند.

احتمال تخصيص بودجه به احزاب

نماينده اروميه گفت؛ هرچند در قانون بودجه نتوانستيم مبلغى را که لازم بود براى برخى فعاليت هاى احزاب قرار دهيم، اما امسال در حد معقول و متعارف سعى مى کنيم در حدى که احزاب دولتى نشوند و به اندازه يى که شرايط اجازه مى دهد، براى آنها مبلغى را پيش بينى کنيم. محمد عباسپور در گفت وگو با ايسنا تصريح کرد؛ تعامل دولت و احزاب در مقطع و شرايط فعلى بايد پررنگ تر شود. هرچند که بنده مساعدت هاى يارانه يى به احزاب را قبول ندارم چراکه احزاب در تمام دنيا، حزب مردمى بوده و با حق عضويت مردم اداره مى شود. اگر احزاب از بيت المال استفاده کند، در خدمت دولت خواهد بود.

کانديداتورى کروبى بعيد است

سخنگوى حزب اعتماد ملى از آغاز رايزنى هاى اين تشکل براى گفت و گو با نامزدهاى پيشنهادى براى انتخابات مجلس هشتم خبر داد. اسماعيل گرامى مقدم در گفت و گو با ايرانيوز ضمن بيان مطلب فوق در خصوص اخبارى مبنى بر کانديداتورى احتمالى مهدى کروبى براى انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت؛ آقاى کروبى دو دوره نماينده مجلس بودند و به نظر نمى رسد که براى انتخابات هشتم مجلس قصد کانديداتورى داشته باشند.

توقف اجراى حکم اعدام يک اهوازى

اجراى حکم اعدام يکى از متهمان پرونده بمب گذارى هاى اخير اهواز متوقف و پرونده وى به کميسيون عفو و بخشودگى ارجاع شد. به گزارش ايلنا قرار بود اين متهم صبح روز چهارشنبه، بيست و پنجم بهمن ماه جارى به همراه سه تن ديگر از متهمان اين پرونده به دار مجازات آويخته شود که به لحاظ اينکه کميسيون عفو و بخشودگي، پرونده اين متهم را مطالبه کرده بود، اجراى حکم اعدام وى متوقف و پرونده به کميسيون مزبور ارجاع شد تا مورد بررسى قرار گيرد. 12 نفر از متهمان بمب گذارى هاى اخير اهواز به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملى اعدام شده اند.

سکوت براى جلوگيرى از تنش

يک عضو موسسه امام خمينى(ره) در قم گفت؛ تکثر احزاب براى جامعه ما مفيد است و اگر احزاب در يک فضاى منطقي، عاقلانه و علمى اظهار نظر و عقايد خود را براى مردم تشريح کنند، مطمئناً مى توانند در صحنه سياسى کشور بسيار تاثير گذار باشند. محسن غرويان در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه به نظر مى رسد در برخى مواقع يک دوگانگى در طرز تفکر مسوولان در مسائل داخلى و حوزه ديپلماسى وجود دارد در عين حال خاطرنشان کرد که البته اين تفاوت ديدگاه ها کمتر بروز مى کند و خود را نشان مى دهد ولى بالقوه اين اختلافات وجود دارد. وى ادامه داد؛ همين اختلاف ديدگاه ها باعث مى شود که برخى از بزرگان براى اينکه در جامعه تنش ايجاد نشود، سکوت کرده و اظهار نظرى در مورد مسائل نکنند.

کميته ستاره دارها منتظر ابلاغيه

عضو کميته پيگيرى کننده وضعيت دانشجويان ستاره دار در مجلس هفتم گفت؛ منتظر ابلاغيه کتبى رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات براى آغاز کار کميته سه نفره پيگيرى وضعيت دانشجويان ستاره دار هستيم. شهريار مشيرى نماينده بندرعباس و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفت وگو با ايلنا خاطرنشان کرد؛ اعضاى کميته سه نفره پيگيرى وضعيت دانشجويان ستاره دار شامل بنده، آقاى شهبازخانى نماينده ملاير و محمد يارى نماينده تالش مشخص شده است اما ما براى آغاز کار خود منتظر ابلاغيه کتبى آقاى عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات هستيم تا جايگاه قانونى اين کميته براى پيگيرى موضوع دانشجويان ستاره دار مشخص باشد.

هزينه سفرهاى خاتمى منبع داخلى نيست

«هزينه سفرهاى جناب آقاى خاتمى رئيس موسسه بين المللى گفت وگوى فرهنگ ها و تمدن ها از ناحيه سازمان ها، مجامع و نهادهاى بين المللى که از ايشان دعوت مى کنند، تامين مى شود و هيچ منبع داخلى در تامين اين هزينه ها، نقشى ندارد.» روابط عمومى موسسه بين المللى گفت وگوى فرهنگ ها و تمدن ها در اين ارتباط و با تکذيب برخى اخبار منتشرشده درباره هزينه سفرهاى سيدمحمد خاتمى رئيس جمهور سابق کشورمان و رئيس موسسه بين المللى گفت وگوى فرهنگ ها و تمدن ها به ايسنا گفت؛ دعوت هاى فراوانى از سوى سازمان ها، موسسات و نهادهاى معتبر بين المللى از ايشان براى شرکت در کنفرانس ها، مجمع ها و اجلاس هاى بين المللى براى سخنرانى به عمل مى آيد که ايشان تنها تعداد معدودى از آنها را مى پذيرند و مطابق عرف بين المللي، هزينه هاى اين سفرها به عهده ميزبانان ايشان است.

گردهمايى استانداران براى گرانى ها

گردهمايى استانداران سراسر کشور امروز با حضور وزير کشور در محل ستاد وزارت کشور برگزار مى شود. به گزارش ايسنا در اين گردهمايى که معاونان وزارتخانه نيز حضور دارند، استانداران پيرامون بودجه سال 1386 و گرانى هاى احتمالى پايان سال به بحث و تبادل نظر مى پردازند. همچنين در اين مراسم هاشمى معاون وزير کشور در امور عمرانى گزارش عملکرد طرح هاى عمرانى ملى را ارائه مى کند.

بى اهميتى وزارت عامل راى پايين

يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم راى پايين مجلس به الهام را به دليل «اختيارات پايين وزارت دادگسترى و کم اهميت جلوه دادن اين وزارت» و «برخى خرده حساب هاى موردي» دانست. عزت الله يوسفيان نايب رئيس کميسيون حقوقى و قضايى مجلس هفتم در گفت وگو با ايلنا در خصوص آراى حداقلى مجلس به غلامحسين الهام براى تصدى وزارت دادگسترى تصريح کرد؛ آقاى الهام براى دفاع از خود مى توانست در صحن علنى مجلس بگويد اظهارات همسر بنده به من ارتباط ندارد و ايشان به عنوان يک انسان تفکر جداگانه دارد اما اين کار را نکرد. يوسفيان با بيان اينکه الهام هيچ قول و قرارى با کسى نگذاشت، تصريح کرد؛ راى پايين مجلس به الهام به اين دليل بود که نمايندگان فکر مى کنند وزير دادگسترى اختيارى ندارد. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم گفت؛ يک سرى از راى هاى منفى به الهام نيز به دليل خرده حساب هاى موردى با وى بود.

خبرگزارى هاى دولتى در انتظار بررسى

نايب رئيس کميسيون فرهنگى مجلس گفت؛ طرح تاسيس خبرگزارى هاى غيردولتى در نوبت مطرح شدن قرار دارد و به زودى در دستور کار مجلس قرار مى گيرد و اميدواريم مجلس هفتم براى تعيين حدود فعاليت و تکاليف خبرگزارى ها اين طرح را به تصويب برساند. جواد آرين منش در گفت و گو با ايرانيوز افزود؛ فيلترينگ ايرانيوز و بازتاب بررسى مى شود چون مبناى قانونى اين فيلترها مشخص نيست و علاوه بر اين خلاءهايى وجود دارد که اميدواريم با طرح جديد اين خلاءها برطرف شود. 

 رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
آموزش مجازی | دوره آموزشی کفپوش سه بعدی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.